برطرف شدن مشکل بازسازی و تعمیر منازل در شهر برازجان

معاون امور بازسازی و بهسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در گفتگو با خبرنگاران گفت: پیش از این به دلیل مشکلات ایجاد شده بین بنیاد مسکن، شهرداری برازجان و نظام مهندسی این شهر…….

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهرمهندس عزیزاله مهدیان معاون اموربازسازی ومسکن روستایی بنیادمسکن کشوردرخصوص حل مشکل پروانه ساخت درامر بازسازی و تعمیر منازل در شهر برازجان گفت: پیش از این به دلیل مشکلات ایجاد شده بین بنیاد مسکن، شهرداری برازجان و نظام مهندسی این شهر، روند بازسازی منازل زلزله زده در شهر برازجان با مشکل روبرو شده بود. به همین جهت و با همکاری شهرداری و نظام مهندسی برازجان، مبالغ دریافتی از مردم در خصوص پروانه ساخت و نظام مهندسی با تخفیف بیشتری صورت گرفت و مشکل مذکور برطرف شد که امیدواریم با حل این موضوع، عملیات بازسازی در شهر برازجان نیز با سرعت خوبی صورت پذیرد.

IMG_6176

مهندس مهدیان یکی دیگر از مشکلات واحد های تعمیری را وام های جعاله دانست و عنوان داشت: در خصوص بازساز ی منازل زلزله زده، وام ها با ضمانت زنجیره ای پرداخت می شد به عبارتی سه نفر که درخواست بازسازی منازل خود را داشتند به صورت زنجیره ای ضامن همدیگر می شدند و وام های ۲۵ میلون تومانی به آنان اهداء می شد .
معاون امور بازسازی و بهسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور گفت: اما در خصوص واحدهای تعمیری این عملیات به شکل دیگری صورت می گرفت وبه عبارتی به دلیل متفاوت بودن میزان خسارات در واحدهای تعمیری، میزان وامها متفاوت بود به همین دلیل نمی توانستیم وام های مذکور را مانند وام های احداثی پرداخت نماییم که همین امر موجب شد تا این وام ها به صورت جعاله و تا سقف ۱۰۰میلیون ریال با مدت بازپرداخت پنج ساله و دارای ضوابط بانکی به مردم پرداخت گردد.
وی اظهار داشت: بیشترین مشکل موجود در روند امورات بانکی مربوط به وام های جعاله است که امیدواریم با مذاکرات لازم در این خصوص، وام ها به صورت سفته ای نیز پرداخت گردد تا مشکل ضامنین هم حل شود.

مهندس مهدیان درباره منازل زلزله زده خارج از محدوده روستاها نیز گفت: هر روستا محدوده طرح هادی دارد و هر منزلی که خارج از این محدوده ساخته شده خلاف قانون است و اگر هم خسارتی دیده باشند مشمول قانون بازسازی قرار نمی گیرند.و اگر این منازل بتوانند در محدوده طرح هادی پروانه بگیرند مشمول تسهیلات بازسازی می شوند در غیر این صورت منازلشان غیرقانونی است و مشمول طرح نخواهند بود.

IMG_6068 IMG_6080

 

 

Print Friendly, PDF & Email