برگزاری آزمون ناظرین طرح هادی روستایی

جهت نظارت طرح های هادی روستایی از میان۵۰ ناظر واجد شرایط در ۹ شهرستان استان در رشته های عمران و معماری……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، جهت نظارت طرح های هادی روستایی از میان۵۰ ناظر واجد شرایط در ۹ شهرستان استان در رشته های عمران و معماری ثبت نام بعمل آمد. پس از گزینش مرحله اول، ۱۳ نفر در مرحله نهائی جهت برگزاری آزمون کتبی در زمینه راهسازی، نقشه برداری، صورت وضعیت و… به استان معرفی، که پس از آزمون نهائی ۱۰ نفر جهت نظارت در سطح استان انتخاب خواهند شد.

IMG_9010

IMG_9007

Print Friendly, PDF & Email