برگزاری دوره آموزشی آیین نگارش نحوه گزارش نویسی و مکاتبات اداری

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ به همت واحد آموزش اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر، دوره آموزشی گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری ویژه کارکنان اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر به مدت۸ ساعت برگزار گردید.

مدرس این دوره مجید عابدی، دارای دکترای ادبیات فارسی بود که به تفصیل پیرامون موضوعات مرتبط، مطالب مبسوطی را ایراد کرد.
در این دوره که بصورت کارگاهی برگزار شد، کارکنان اداره کل بنیاد مسکن استان به نگارش چند نامه اداری پرداختند.

Print Friendly, PDF & Email