برگزاری دوره آموزشی قانون مبارزه با پولشویی

یک دوره کلاس آموزشی با عنوان قانون مبارزه با پولشویی با حضور…..

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، یک دوره کلاس آموزشی با عنوان قانون مبارزه با پولشویی با حضور مدیران  شعب ۹ گانه بنیاد مسکن استان، کارشناسان مالی و حسابداری در سالن اجتماعات اداره کل برگزار گردید.
این دوره توسط ضرغام صداقت-  رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیات استان با حضور لطفعلی زاده- ناظر آموزش دفتر مرکزی تدریس شد و در پایان این دوره از شرکت کنندگان آزمون گرفته شد.

 

Print Friendly, PDF & Email