برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران و سوانح طبیعی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، برگزاری یک دوره آموزشی تحت عنوان مدیریت……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، برگزاری یک دوره آموزشی تحت عنوان مدیریت بحران و سوانح طبیعی با حضور مدیران کل بهسازی مسکن روستایی بنیاد و امور مالی بنیاد مسکن مرکز، مدیرکل، معاونین، مدیران و کارشناسان شعب ۱۰ گانه بنیاد مسکن استان، طی ۲ روز علاوه بر دوره آموزشی با موضوع اصول و کلیات مدیریت بحران، تجارب مفید از بازسازی های بم، دشتی و دشتستان بهمراه نقاط ضعف و قوّت این بازسازی ها توسط  مهندس عبدالهی- معاون بازسازی بیان گردید.
در ادامه مدیرکل بنیاد مسکن استان، ضمن لزوم برگزاری چنین دوره هایی جهت ارتقاء دانش مدیران و کارشناسان تأکید نمود و افزود مقاوم سازی واحدهای فرسوده و نامقاوم شهرستان های استان که از میانگین ۴۰ درصدی کشور دارای عملکرد پایین تری هستند در اولویت اصلی شعب بنیاد مسکن قرار گیرد.
 در حاشیه این دوره، مهندس سهرابی- گزارشی از برنامه جامع تأمین مسکن اقشارکم درآمد روستایی را با توجه به تأمین منابع مالی و کمک های غیرنقدی، کمک حساب ۱۰۰ امام(ره)، کمک های بلاعوض از محل اعتبارات نهادهای عمومی غیردولتی از قبیل بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، بهزیستی و سایر دستگاها ارائه نمود. همچنین تاکید بر مقاوم سازی نقاط روستایی آسیب پذیر، محروم و کم برخوردار از تسهیلات طرح ویژه مسکن روستایی اشاره کردند و از عملکرد طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در زلزله های اخیر کشور از جمله کرمانشاه، کرمان و آذربایجان مطالبی مطرح گردید و جدول مقایسه ای عملکرد جذب اعتبارات به تفکیک بانک های عامل در استان بوشهر را ۷۰ درصد اعلام نمود و این درصد را نسبت به دیگر استان ها مطلوب دانست. وی به دستورالعمل های پرداخت کمک بلاعوض اقشار کم درآمد همانند خانوارهای دارای حداقل ۲ عضومعلول و بیشتر، مددجویان کمیته امداد و سایر اقشارکم درآمد که تحت هیچ نهاد حمایتی نمی باشند اشاره کرد و خواستار تعیین واحدهای بلاتکلیف در سامانه بهسازی مسکن روستایی را شدند.
در پایان مدیرکل امور مالی بنیاد مسکن کشور، نسبت به جذب سریع اعتبارهای بلاعوض در چارچوب دستورالعمل های ابلاغی مسکن روستایی، همچنین ارائه اسناد هزینه کرد پرداخت های کمک بلاعوض به صورت ماهانه توسط بنیاد مسکن استان جهت تخصیص سریع تر مراحل بعدی اعتبارات بلاعوض تأکید و اشاره نمودند.


Print Friendly, PDF & Email