برگزاری دوره آموزشی معماری و طراحی روستایی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، برای افزایش سطحی علمی و به روز شدن……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، برای افزایش سطحی علمی و به روز شدن معماران دفاتر طراحی روستایی یک دوره آموزشی بمدت ۱۶ ساعت و برای روز در ساختمان کهن بوشهر با حضور دکتر کولیوند و ۲۵ نفر ازاعضای معمار دفاتر  تشکیل گردید.
در این دوره موضوع طراحی مسکن روستایی توسط دکتر کولیوند مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. سپس کارشناسان معماری به ارائه طرح های درخواستی متقاضیان در شهرستان پرداختند و طراحی ها مورد نقد وبررسی اعضا قرار گرفت. همچنین مراحل گام به گام طراحی یک پلان از مرحله معرفی متقاضی توسط بنیاد به دفاتر تا نهایی نمودن پلان معماری و ارائه به متقاضی بررسی گردید. و برای مسئله مسکن معیشت محور در طراحی مسکن روستایی با توجه به خواست متقاضیان،مطابق با الگوهای معماری هر منطقه در جهت تشویق برای الگو سازی و آگاهی دادن به اهالی ساکن در روستاها طرحی مناسب و متناسب با نیاز آنان مورد بررسی قرار گرفت.
در روز دوم، آشنایی با طرح هادی و فرادست، مبحث انرژی در مسکن روستایی بطور جداگانه تدریس و از بافت قدیم شهر بوشهر بازدید گردید. و در پایان دوره از شرکت کنندگان آزمون به صورت عملی و کتبی بعمل آمد.

photo_2016-11-611_20-12-52

Print Friendly, PDF & Email