برگزاری دوره توجیهی سامانه مدیریت ساخت و ساز نظام فنی روستایی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، یک دوره آموزشی……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، یک دوره آموزشی سامانه نظام فنی توسط مهندس آذرمی از دفتر مرکزی جهت کارشناسان مالی و فنی استان و شعب بنیاد مسکن برگزار گردید.
این سامانه جهت تسهیل در ثبت نام متقاضیان ساخت مسکن در روستاها راه اندازای گردیده که در کل کشور روستاییان می توانند با ورود به این سامانه نسبت به اخذ پروانه و استعلامات مورد نیاز اقدام نمایند. همچنین این سامانه به گونه ای طراحی شده که ناظرین فنی روستایی می توانند بصورت الکترونیکی گزارش پیشرفت و وضعیت واحدهای احداثی تحت نظارت خود در روستاها را به بنیاد مسکن گزارش نمایند.

Print Friendly, PDF & Email