برگزاری مجمع عمومی هیأت امنا انجمن خیرین

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، با دعوت از اعضا هیأت امنا انجمن خیرین……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، با دعوت از اعضا هیأت امنا انجمن خیرین مسکن ساز استان جهت مصوبات جلسه قبلی، گزارش پروژه ها، گزارش صورت های مالی و گزارش پیگیری مفاد تفاهم نامه احداث خانه های دو معلول جلسه ای با حضور حیدری- سرپرست بنیاد مسکن استان، شهبازی- مدیر عامل انجمن خیرین استان و دیگر اعضای هیأت امنا برگزار گردید.

در این نشست شهبازی، با قدردانی از حضور اعضا در جلسات انجمن، گزارشی از عملکرد پروژه ها و اقدامات انجام گرفته، اجرای پیگیری مصوبات جلسه قبل، ارائه موضوع  رسیدگی به تراز مالی سال ۹۴ را مطرح نمود. سپس تابنده- بازرس انجمن نتایج رسیدگی به تراز مالی و نقطه نظرات لازم را بیان کرد. و پس از بررسی و جمع بندی پیشنهادات، ترازنامه سال ۹۴ انجمن استان به تصویب رسید.  

IMG_0589

 

Print Friendly, PDF & Email