برگزاری کمیته اقتصادی و توسعه

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، در راستای اهداف بنیاد مسکن و نظر به شرایط خاص اقتصادی حاکم……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، در راستای اهداف بنیاد مسکن و نظر به شرایط خاص اقتصادی حاکم، جهت روند توسعه، پیشرفت و برون رفت از ناپایداری اقتصادی، نشستی تحت عنوان کمیته اقتصادی و توسعه با حضور سرپرست معاونت پشتیبانی، بعنوان دبیر کمیته- معاونین عمران روستایی، بازسازی و مسکن شهری- ذیحساب، دبیر کمیسیون معاملات، کارشناس بودجه و رئیس حراست بعنوان اعضای رسمی جهت بررسی مسائل و راهکارهای اقتصادی در سطوح مختلف، جهت افزایش در آمد ، کاهش هزینه و حل مشکلات اقتصادی برگزار گردید.

در این نشست مقرر گردید، هر کدام از عضوها، دارای کار گروه تخصصی در حوزه خود جهت انجام امور گردد. و از تشکیل این کمیته می توان به مزایایی همچون( ایجاد هماهنگی بیشتر بین معاونت ها و واحدها- ارتقاء سطح درآمدی- کمک و استفاده از تجارب اعضا- راهکارهای کاهش هزینه- کمک به دستیابی جهت رشد اقتصادی مستمرو بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای مصوب به صورت جمعی) اشاره نمود.

Print Friendly, PDF & Email