برگزاری کمیته تصویب طرح بازنگری طرح هادی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، بازنگری پنج طرح هادی……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، بازنگری پنج طرح هادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان دشتستان با حضور مدیرکل بنیاد مسکن، معاون عمرانی فرماندار، مدیرکل اموراراضی استان، نمایندگان دستگاهای اجرایی و روساهای شورای ۵ روستا در اداره کل برگزار گردید.
در این نشست بصورت مجزا به نقطه نظرات در بازنگری طرح هادی  روستاهای ، بنداروز، حسن آباد، چاهخانی و راهدار مطرح و جهت تحقق آنها در نقشه های موجود با توجه به رعایت حریم روستا و شهر، تبادل نظر گردید و مقرر شد در نشستی مجدد، تصمیم گیری و تصویب نهایی اعمال گردد.

Print Friendly, PDF & Email