آخرین خبرها

بنیادمسکن و ” توسعه پایدار کالبدی – فضایی روستایی “

همکاری بنیادمسکن استان بوشهر با اولین همایش ملی “توسعه پایدار کالبدی – فضایی روستایی”

 به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر مهندس فرزانه در یک گفتگوی اختصاصی با خبرنگارمهر در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی در شهرستان دشتی اظهار داشت: اولین همایش ملی “توسعه پایدار کالبدی – فضایی روستایی” با همکاری ادارات کل بنیاد مسکن کشور و دیگر دستگاهای اجرایی و دانشگاها  در سال آینده در اردبیل برگزار خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهرافزود این همایش در روزهای دوم و سوم تیرماه سال ۹۳ با اهداف، تحقق برنامه پنجم توسعه کشور، شناخت علمی و عملی اصلاح کالبدی- فضای روستاها، شناسایی رویکردهای یکپارچه در زمینه برنامه ریزی توسعه پایدار مکانی- فضایی روستاها برگزار خواهد شد.

مهندس فرزانه افزود: کمک به تسهیل جریان تهیه و اجرای طرح های توسعه و عمران روستایی و کمک به شناسایی و تعدیل محدودیت های مدیریت روستایی در کشور از دیگر اهداف این همایش دو روزه است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر خاطر نشان کرد: این همایش در قالب سه محور مسکن وبهسازی روستایی، ابعاد مکانی – فضایی توسعه پایدار و حکمروایی محلی و ۱۴ محور فرعی تعریف شده است.

فرزانه بیان کرد: از همه  صاحبنظران، اساتید و دانشجویان که مقالاتی در این خصوص دارند دعوت می شود حداکثر تا هفدهم اسفند امسال چکیده مقالات و تا بیستم اردیبهشت سال آینده اصل مقالات را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

IMG_0354

Print Friendly, PDF & Email