آخرین خبرها

بنیاد شهرستان ها

شعب نام مدیر کد تلفن تلفکس رایانامه آدرس بوشهر صادق صداقت ۰۷۷ ۳۳۵۷۷۱۴۷ – ۳۳۵۷۷۱۴۸ ۳۳۵۶۱۸۳۸  bushehr@bonyadmaskan-bu.ir بوشهر-جاده نیروگاه-تنگک اول-جنب زندان تنگستان مهدی احمدی منفرد ۰۷۷ ۳۵۲۲۶۴۴۴ ۳۵۲۲۶۴۴۴ tangestan@bonyadmaskan-bu.ir اهرم-خ امام خمینی-خ جهاد کشاورزی جم غلامرضا بهمنی ۰۷۷ ۳۷۶۲۴۱۵۹ – ۳۷۶۲۲۰۱۰ ۳۷۶۲۴۱۸۲ jam@bonyadmaskan-bu.ir جم-بلوار ولیعصر-خ پادگان شهید چمران-روبروی اداره برق دشتستان حبیب نوروز پور ۰۷۷ ۳۴۲۶۳۱۰۹ – ۳۴۲۶۳۱۴۶ ۳۴۲۶۳۱۴۵ dashtestan@bonyadmaskan-bu.ir ... ادامه مطلب »