تاسیس کانون بازنشستگی در بنیاد مسکن استان بوشهر

مهمترین رسالت کانون بازنشستگان همدلی و تقویت روحی و روانی می باشد…

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر: شهبازی مدیر و رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان کشور گفت: در یکمین سالگرد تشکیل کانون بازنشستگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، استان بوشهر نیز به جمع این کانون پیوست و به عنوان ششمین کانون افتتاح و آغاز به کار کرد.

 شهبازی گفت: بنیاد مسکن یکی از نهادهای خوب و با ارزش در جمهوری اسلامی می باشد و هر کس با خدمات بنیاد مسکن آشنایی داشته باشد کاملاً این موضوع را تصدیق خواهد نمود.

تشکیل بنیاد مسکن در روزها و سالهای اول با افرادی آغاز به کار کرد که خدمت برای مردم را سر لوحه کار خود قرار دادند و این خصلت تا کنون به افرادی که بعداً آمدند سرایت کرده است.

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان بنیاد مسکن کشور افزود: قطع رابطه بازنشستگان با بنیاد مسکن برای افرادی که فعال بوده و هستند بسیار سخت است و مهمترین هدف از تشکیل کانون بازنشستگان، تقویت روحی و روانی و همدلی بازنشستگان می باشد و بنیاد مسکن تعهد قانونی در مقابل این کانون نداشته و مرجع شکایات افراد نخواهد بود.

مهندس فرزانه مدیر کل بنیاد مسکن استان بوشهر در این مراسم گفت: با توجه به تجربه و درایت شما بازنشستگان که بزرگترین سرمایه خود را در سی سال کار با صداقت صرف خدمت به مردم کرده اید، وظیفه ما است که مطالبات و درخواست های شما را بهتر و مناسب تر به صورت تشکیلاتی رسیدگی کنیم.

در پایان این مراسم که با حضور جمعی از بازنشستگان بنیاد مسکن در سالن جلسه اداره کل بنیاد مسکن برگزار شد کانون بازنشستگان بنیاد مسکن رسماً آغاز به کار کرد و اسفندیار حسن پور به عنوان مسئول کانون معرفی گردید . احمد زارعی و محمد نوری صفت به عنوان هیأت مدیره این کانون انتخاب شدند.

IMG_5034 (Copy)

IMG_5032 (Copy)

IMG_5070 (Copy)

IMG_5072 (Copy)

IMG_5087 (Copy)

 

Print Friendly, PDF & Email