تأکید مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر بر تسریع در اجرای پروژه های اقدام ملی

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن بوشهر؛ مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر نسبت به تسریع در اجرای پروژه های اقدام ملی مسکن تاکید کرد و افزود: نباید کاری کنیم که عقب ماندگی ایجاد شود.

حمید حیدری بریدی در نشست با مدیران شعب بنیاد مسکن سراسر استان بوشهر در ادامه با بیان اینکه در سالجاری ۹۰ میلیارد تومان پروژه در حوزه عمران روستایی اجرا خواهیم کرد، افزود: امسال حجم کار بالاست و تمامی مدیران شعب باید شخصا از تمامی پروژه ها بازدید نمایند.

وی همچنین از مدیران شعب بنیاد مسکن خواست لیست روستاهای آماده جهت اجرای آسفالت و یا لیست روستاهای جایگزین جهت تعیین تکلیف به اداره کل ارسال شود.

Print Friendly, PDF & Email