Breaking News

تابوی عدم ارتباطات بین بخشی در بنیاد مسکن شکسته شد

به گزارش “روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر”؛ سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات بنیاد مسکن کشور تصریح کرد: تابوی عدم ارتباطات بین بخشی در بنیاد مسکن شکسته شده و ارتباطات منسجم و با ایمنی و امنیت بالا در حال انجام است.

نعیمی در نشست با معاونین و کارشناسان حوزه های بازسازی، عمران روستایی و مسکن شهری اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر به ارزیابی و ارزشیابی سخت افزاری و نرم افزاری و بستر شبکه پرداخت و بیان کرد: ارائه بسیاری از خدمات در بنیاد مسکن با تعریف سامانه های الکترونیک و به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد، برهمین اساس تسریع در عمران روستایی و شفافیت امور حداقل مزیت کارکرد بهره گیری از سامانه های فناوری اطلاعات است.

وی، ضمن ارائه راهکار جهت بهبود و توسعه دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در استانها، افزود: عمران روستایی و مسکن روستایی در این رابطه متحول خواهد شد و انقلابی در تسریع روند کار ایجاد می گردد. کار فیزیکی و پاسخ به استعلام ها به صورت فیزیکی با فراگیر شدن سامانه ای الکترونیک و فناوری اطلاعات در روستاها به طور کامل حذف خواهد شد و همه فعالیت ها و پیگیری ها در سامانه به صورت الکترونیک دنبال می شود.

در این نشست همچنین حامد رضایی، معاون پشتیبانی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر در خصوص اهمیت و مزایای سامانه های فناوری اطلاعات مطالبی را ارائه کرد.

در ادامه محمد سالمی، کارشناس مسئول دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر ضمن ارائه عملکرد یکساله این حوزه، به برخی از قابلیت های توسعه فناوری اطلاعات اشاره نمود.

گفتنی است، سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات بنیاد مسکن کشور در سفر یک روزه خود به استان بوشهر از واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرستان دشتی نیز جهت ارزیابی سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه بازدید کرد.

Print Friendly, PDF & Email