آخرین خبرها

تاریخچه و معرفی

خداوند مسکن شما را محل آرامشتان قرارداده است. “قرآن کریم” بی سرپناهی منشاء رنج هر خانواده وبسیاری از آفات زیان بار جامعه بشری است.اقدام همه جانبه دولت وافراد خیّر ونیکوکار درجهت رفع مشکل مسکن نیازمندان بطور مسلم چهره فرهنگی،سیاسی واقتصادی جامعه را تغییر خواهد داد. با افتتاح حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی(ره) درجمهوری اسلامی ایران سنگ زیربنای رفع معضل مسکن در ... ادامه مطلب »