تاکید فرماندار دیر بر تعیین محدوده روستاها

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ فرماندار شهرستان دیر در دیداری با مدیرکل بنیاد مسکن استان بر تعیین محدوده روستاها جهت جلوگیری از پیشروی متخلفین ساخت و ساز تاکید کرد.

فرماندار دیر در این نشست عملکرد اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر ر ا جهت رفع محرومیت زدایی و تامین مسکن محرومان را شایسته تقدیر دانست و تصریح کرد: سرعت و کیفیت پروژه های اجرا شده از سوی بنیاد مسکن در روستاها و شهرها شایسته قدردانی است و امیدواریم پروژه های بیشتری از سوی این نهاد تعریف و اجرایی شود.

علی حسنی، با اشاره به کاهش مهاجرت مردم روستاها به شهر اضافه کرد: اجرای طرح هادی روستایی، مقاوم سازی مسکن روستایی، محرومیت زدایی و تامین مسکن در افزایش دلگرمی مردم روستاها و تشویق به ماندن در روستاها بسیار موثر بوده است.

فرمانداردیر طرح های اجرا شده در سال گذشته از سوی بنیاد مسکن در روستاهای این استان را شامل احداث زمین چمن مصنوعی، طرح هادی، روکش آسفالت و بوستان روستایی عنوان کرد.

صدور سند روستایی و تکمیل پروژه ۶۸ واحدی شهرستان دیر از محورهای گفتگوی این نشست بود.

Print Friendly, PDF & Email