آخرین خبرها

تشکیل کمیته راهبردی حوزه معاونت پشتیبانی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، کمیته راهبردی حوزه پشتیبانی با حضور رضایی……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، کمیته راهبردی حوزه پشتیبانی با حضور رضایی- سرپرست حوزه معاونت پشتیبانی و روسای واحدهای زیر مجموعه تشکیل و برگزار گردید و مقرر شد، تصمیمات لازم در خصوص راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با رویکرد منابع درآمدزایی در حوزه های مربوطه- هماهنگی و همکاری بیشتر در جهت بهبود روند کار در معاونت ها، گزارش و عملکرد حوزه ها توسط مسئولین واحدهای مربوطه بصورت دوره ای جهت کمیته راهبردی ارائه گردد.

IMG_8986

Print Friendly, PDF & Email