تشکیل کمیته کارگروه روستاهای هدف گردشگری

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، کمیته هم اندیشی با موضوع بررسی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، کمیته هم اندیشی با موضوع بررسی روستاهای هدف گردشگردی استان با حضور مهندس نکیسا- مدیر کل امور روستایی استانداری، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان و کارشناسان میراث فرهنگی برگزار گردید.
در این نشست مطابق تفاهم نامه موجود وظایف هر دستگاه قرائت شد و مقرر گردید انتخاب محورهای گردشگری استان بر مبنای دریا، تاریخ و طبیعت با اولویت بندی شناسایی بر اساس یک سیستم علمی مشخص و بررسی شود، همچنین انتخاب روستاها بر اساس چارچوب ضوابط سیستم گردشگری، برنامه زمان بندی در اجرا طرح، بُعد مسافت به مرکز استان، راه های دسترسی، زیر ساخت ها و جاذبه ها مد نظر قرار گرفته شود و در نشست بعد نتایج حاصله، جهت تصمیم گیری نهایی مطرح گردد.

 

Print Friendly, PDF & Email