تصویت سه طرح هادی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، جلسه کمیته تصویب طرح هادی استان……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، جلسه کمیته تصویب طرح هادی استان با حضور مدیرکل، معاون عمرانی فرمانداری تنگستان و نمایندگان دستگاه های اجرایی راه وشهرسازی، اموراراضی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و دفتر فنی استانداری، در اداره کل برگزار گردید.
در این جلسه پیشنهادها و مصوبات سه طرح هادی روستاهای گاهـی، بندر عامری و بوالخیر از توابع شهرستان تنگستان مطرح شد و با توجه به رفع اشکالات توسط مشاور، طرح هادی روستاهای فوق به تصویب اعضا رسید.

Print Friendly, PDF & Email