تصویرمراسم کلنگ زنی اجرای طرح هادی

مراسم کلنگ زنی اجرای طرح هادی در جزیره شیف با حضور فرماندار بوشهر از نگاه تصویر

IMG_6006 IMG_6013 IMG_6026 IMG_6048 IMG_6049 IMG_5987 IMG_5994 IMG_6002

 

Print Friendly, PDF & Email