تفاهم نامه مشترک اوقاف و بنیاد مسکن

 مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: ظرفیت موقوفات در اجرای پروژه‌های روستایی بوشهر استفاده می‌شود……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، حجت السلام محمدیان- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان به تشریح تفاهم نامه سازمان مرکزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداختند، وی گفت: با توجه به منزلت وقف در احکام دین مبین و بمنظور استفاده از ظرفیتهای گوناگون موقوفات در روستاهای کشور و برای اجرای امینانه نیات واقفین خیر اندیش و به منظور ایجاد وحدت رویه در صدور اسناد مالکیت اراضی موقوفات، همچنین در راستای اجرای سیاست های کلی قانون ششم توسعه کشور و قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن، تفاهمنامه همکاری مشترک بین دو نهاد انقلابی در سازمان های متبوع امضاء گردیده است. مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان تاکید نمود، در صورت اجرای مفاد این تفاهمنامه در استان اشکالات عمده در صدور اسناد مساجد، بقاع متبرکه و موقوفات برطرف خواهد شد وهمچنین دراحداث و تعمیر مسکن روستایی رونق فراوانی اتفاق خواهد افتاد.
در ادامه مدیرکل بنیاد مسکن استان اظهار داشت: همواره ارتباط خوب و مفیدی با اوقاف و امور خیریه استان داشته‌ایم و به دنبال افزایش این تعامل و همراهی هستیم و در آینده از ظرفیت موقوفات در انجام پروژه‌هایی با کاربری مذهبی و مسکن روستایی بیشتر استفاده خواهد شد.
وی در رابطه با اجرای تفاهنامه مشترک سازمانی، با تشکیل کارگروه  بنیاد مسکن و اوقاف و امور خیریه موافقت کرد و افزود: کارگروه مشترک استانی به ‌زودی تشکیل خواهد شد و اجرای این تفاهم‌نامه برای برطرف کردن مشکلات اسناد اراضی موقوفه در روستاهای استان بسیار راهگشا است.
حیدری، همچنین به منظور فراهم‌سازی توسعه و عمران روستاها و اصلاح تهیه نقشه پایه و وضع موجود روستاهای استان از نماینده اوقاف و امور خیریه برای شرکت در کمیسیون طرح هادی روستایی بنیاد مسکن استان  دعوت نمودند.

Print Friendly, PDF & Email