تفاهم نامه همکاری بنیاد مسکن و امور اراضی استان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، اولین جلسه کار گروه تفاهم نامه همکاری دو جانبه……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، اولین جلسه کار گروه تفاهم نامه همکاری دو جانبه بنیاد مسکن استان و مدیریت امور اراضی با حضور حیدری- سرپرست بنیاد مسکن استان، صحراکار- مدیر امور اراضی استان و کارشناسان مربوطه در خصوص تهیه طرح هادی ، تعیین محدوده روستایی و مغایرت های احتمالی در دفتر سرپرست بنیاد مسکن استان برگزار و تصمیات لازم جهت اجرایی شدن تفاهم نامه اتخاذ گردید. و در خصوص گزارش تخلف ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده طرح ها، معرفی نماینده بنیاد مسکن و امور اراضی به منظور همکاری دو جانبه در هر شهرستان، همچنین موضوع اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، فرایند تهیه و تصویب طرح های هادی روستایی و ارجاع به مدیریت امور اراضی و…… بحث و تبادل نظر گردید.

IMG_7163

IMG_7164

Print Friendly, PDF & Email