تملک اراضی ملی برای اجرای طرح های توسعه و عمران روستایی ضروری است

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: تملک اراضی ملی برای اجرای طرح های توسعه و عمران روستایی و بازنگری در اجرای طرح های هادی ضروری است.


علیرضا مقدم در نشست با مدیرکل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: در بیشتر روستاهای استان متقاضی برای دریافت زمین روستایی زیاد است و بنیاد مسکن آمادگی دارد با برنامه ریزی و همکاری منابع طبیعی در این روستاها زمین برای واگذاری به مردم تملک نماید.

مدیرکل منابع طبیعی استان نیز در این نشست تقدیر از خدمات بنیاد مسکن در سطح روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در استان گفت: آمادگی کامل جهت هر گونه همکاری با بنیاد مسکن به منظور خدمت رسانی بهتر به روستائیان در استان را داریم.

در این نشست همچنین از غلامرضا منتظری مدیرکل بازنشسته منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر به پاس همراهی و همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر تجلیل شد.

Print Friendly, PDF & Email