تکریم ارباب رجوع

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، روزهای سه شنبه وقت رسیدگی به مشکلات و……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، یکی از شاخص های نظام حقوق مشتریان، تکریم و رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع در سازمان ها، مطرح می باشد. در بنیاد مسکن روزهای سه شنبه با حضور مدیر کل و معاونین مربوطه به موضوعات مطرح شده توسط مراجعه کنندگان از قبیل: مشکل روشنایی و نصب فنس زمین های ورزشی، پیگیری مطالبات پیمانکاران از پروژه ها، راهکارهای لازم برای برطرف کردن پروژه ۳۰ واحدی چاهکوتاه و تحویل موقت پروژه و همچنین روکش آسفالت کانال های گاز در روستاهای بخش مرکزی شهرستان دشتستان، از سوی مدیرکل دستورات لازم جهت پیگیری موارد مطرح شده و اعلام نتیجه توسط معاونت ها اقدام گردد.

 

Print Friendly, PDF & Email