جایگاه بنیاد مسکن استان بوشهر در ارزیابی عمران روستایی چگونه است؟

کسب رتبه دهم در حوزه معاونت عمران روستایی، جایگاهی که با تلاش بدست آمده است……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، پس از بررسی و ارزیابی از پروژه های عمران روستایی در سال ۹۴ و نتایج  آن در قالب رتبه بندی عملکرد اجرای طرح های عمران روستایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر رتبه دهم را کسب نماید. کسب این نتیجه در سال های گذشته ( سال ۹۱- رتبه بیست و چهار ) ( سال ۹۲- رتبه بیستم ) ( سال ۹۳- رتبه سیزدهم ) و سال ۹۴ موفق به رتبه دهم شده است. این موفقیت نشان از تلاش مجدانه و پیگیری های مدیرکل ، معاون عمران روستایی، مدیران شعب بنیاد مسکن و کارشناسان حوزه عمران روستایی استان، در کسب امتیازهای لازم، بصورت صعودی بدست آمده است. امید داریم در سال های آتی شاهد رشد کیفی بیش از پیش پروژه های عمران روستایی در سطح استان بوده و رده های بالاتر را کسب نمائیم.

Print Friendly, PDF & Email