جلسه توجیهی ناظرین فنی روستایی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر: جلسه توجیهی ناظرین فنی با حضور سرپرست بنیاد مسکن استان، رئیس ستاد باز سازی استان……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر: جلسه توجیهی ناظرین فنی با حضور سرپرست بنیاد مسکن، رئیس ستاد باز سازی استان، مسئول فنی ستاد کل بازسازی، مسئولین ستادهای فرعی و ناظرین فنی روستایی فعال در منطقه زلزله زده دشتستان به منظور روند نظارت در بازسازی واحد های تحت پوشش و همچنین میزان پیشرفت فیزیکی واحد ها تشکیل گردید.
در ابتدا حیدری سرپرست بنیاد مسکن استان ضمن خوش آمد گویی به ناظرین فنی روستایی و قدردانی از تلاش و زحمات آنها، نقش ناظرین نظام فنی روستایی را در بازسازی مناطق زلزله زده بسیار مهم ارزیابی نمود و خواستار نظارت دقیق و همکاری آنها در جهت پیشبرد اهداف بنیاد مسکن و ستاد بازسازی، همچنین پیگیری و تسریع در پیشرفت فیزیکی با رعایت کلیه نکات فنی برابر مباحث مقررات ملی ساختمان ایران شدند.
سپس مهندس عبدالهی رئیس ستاد بازسازی استان، اظهار داشت: در پایان بازسازی از ناظرین نمونه به صورت ویژه قدردانی خواهد شد.

وی گفت: ناظرین باید در روند نظارتی خود بسیار دقیق عمل نموده و کلیه دستور کارها با هماهنگی ستاد کل و مطابق با نقشه اجرایی صورت گیرد.

در پایان این جلسه توجیهی ناظرین مسائل و مشکلات خود را مطرح نمودند که راهکارهای لازم توسط رئیس ستاد بازسازی ارائه گردید.

IMG_5117

IMG_5115

Print Friendly, PDF & Email