جلسه صیانت و حفاظت از اراضی بنیادمسکن

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر جلسه صیانت و حفاظت از اراضی بنیاد مسکن با حضور……به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر جلسه ای درخصوص صیانت و حفاظت از اراضی بنیاد مسکن با حضور حیدری سرپرست بنیاد مسکن استان، زارعی معاون عمران روستایی، افرند مدیربنیادمسکن گناوه، کرمی و اصغرزاده کارشناسان واحد حقوقی، کارشناسان امورزمین بنیاد و دوراهکی از اداره حراست استان با موضوع بررسی وضعیت املاک و رفع موانع حقوقی ، انتقال اسناد، چگونگی وضعیت حقوقی زمین های دارای معارض وبررسی راه حل های حقوقی آن شهرستان  در بنیاد مسکن استان برگزار گردید.

IMG_6988

ابتدا مهندس افرند گزارشی از موانع پیش آمده ازوضعیت زمین های موجود در روستاهای بنیاد مسکن شهرستان ارائه نمودند و خواستار پیگیری و راهکارهای حقوقی شدند. سپس کرمی کارشناس حقوقی موارد مطرح شده را بررسی و راهکارهای لازم را ارائه نمودند.
درپایان حیدری سرپرست بنیاد مسکن استان ضمن تأکید بر حق و حقوق بنیاد مسکن، خواستار پیگیری مستمر با راهکارهای ارائه شده از سوی مدیرشعبه و کارشناسان حقوقی گردید.

IMG_6985

IMG_6989

 

Print Friendly, PDF & Email