جلسه مشترک بنیاد مسکن، فرمانداری عسلویه و امور روستایی استانداری

مهندس زارعی معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان بیان داشت در چهار چوب ساماندهی …….

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر: مهندس زارعی معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان بیان داشت در چهار چوب ساماندهی روستاهای شهرستان عسلویه جلسه ای مشترک با مهندس اسماعیلی فرماندار شهرستان عسلویه و عالی نژاد مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری در شهرستان عسلویه در خصوص طرح های هادی در روستاهای شهرستان مذاکراتی صورت گرفت.
مهندس زارعی در ادامه گفت طراحی و اجرای طرح های هادی روستایی با استفاده از الگوهای معماری و مصالح بومی در پروژه های بهسازی روستاها با هدف گردشگری و بافت های با ارزش همزمان با نوسازی مسکن روستایی اقدام خواهد شد و این موضوع به دلیل طراحی جدید، مورد استقبال فرماندار و مدیرکل امور روستایی استانداری قرار گرفت و مقرر شد بنیاد مسکن مطالعات اولیه را انجام دهد، همچنین فرماندار و استانداری نیز نسبت به تأمین اعتبار لازم اقدام نمایند.

IMG_4271

IMG_4256

IMG_4255

Print Friendly, PDF & Email