درخواست بخشدار دیلم از مدیرکل بنیاد مسکن استان جهت توسعه روستاها

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ در این دیدار که در دفتر مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد، حسن باباحسنی بخشدار مرکزی دیلم ضمن قدردانی از ارائه خدمات صورت گرفته توسط بنیاد مسکن در روستاها، خواستار پیگیری و رفع مشکلات و چالش های پیش روی روستاییان از جمله تخصیص قیر رایگان به روستاهای بخش مرکزی، اجرای طرح هادی در روستاهای فاقد طرح، بوستانهای روستایی، زیرسازی و آسفالت معابر، مسکن خیرین و … شدند.

مهندس حمید حیدری بریدی، مدیرکل بنیاد مسکن استان ضمن تشریح فعالیتهای بنیاد مسکن در روستاهای استان و نیز برنامه های آتی، که زمینه آبادانی و سازندگی در روستاها را فراهم می آورد، افزود: بنیاد مسکن استان آمادگی دارد با انجام فعالیتها و خدمات عمرانی زمینه آسایش و آرامش روستاییان را فراهم آورد.

Print Friendly, PDF & Email