درخواست مدیرکل بنیاد مسکن استان از بانک مسکن

به گزارش “روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر”؛ رئیس امور شعب بانک مسکن با مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار کرد.

در این نشست معاونین مسکن شهری و بازسازی اداره کل بنیاد مسکن و رئیس شعبه مرکزی و کارشناس بازاریابی بانک مسکن حضور داشتند.

در این دیدار، مدیرکل بنیاد مسکن استان در خصوص گردش مالی اعتبارات بازسازی شهرستانها، تسهیلات بهسازی و مانده حسابهای فی ما بین همچنین مشارکت بنیاد مسکن و بانک در پروژه های مسکن شهری مطالبی را ارائه کرد.

حمید حیدری بریدی ضمن قدردانی از همکاری و تعامل بسیار خوب بانک مسکن با این اداره کل در احداث پروژه های مختلف شهرزی و روستایی، خواستار پرداخت تسهیلات در احداث پروژه های مسکن شهری در سطح استان شد.

Print Friendly, PDF & Email