دوره آموزشی تکریم ارباب رجوع

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، یک  دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع و……

به گزارش روابط عمومی، یک دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مشتری از مجموعه دوره های عمومی به مدت هشت ساعت توسط استاد داستار- نماینده ولی فقیه در دانشگاه پیام نور استان با حضور کلیه مدیران شعب، کارکنان بنیاد مسکن برگزار گردید.
هدف از برگزاری این دوره، افزایش دانش فراگیر آن در زمینه مبانی نظری طرح تکریم و تئوری های نوین مدیریتی و نیز تعمیق و تغییر نگرش آنان به نگاه مشفقانه به خدمت گیرندگان و ارباب رجوع می باشد. همچنین کارکنان با مفاهیم برخورد انسانی و عاطفی با مشتری، عناصر ارتباط و تعامل، نیازهای مشتری، عوامل موثر در تکریم ارباب رجوع و مصوبات شورای عالی اداری آشنا شدند و در پایان شرکت کنندگان در آزمون دوره شرکت نمودند.

Print Friendly, PDF & Email