دومین جلسه هم اندیشی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر دومین جلسه هم اندیشی………..

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر دومین جلسه هم اندیشی معاونین و مدیران شعب در دفترمدیرکل بنیاد مسکن برگزار گردید.
در دومین جلسه هم اندیشی معاونین و مدیران بنیاد مسکن استان به درخواست مهندس فرزانه مدیر کل بنیاد مسکن استان درجهت برنامه ریزی و انجام فعالیت های اقتصادی در خصوص درآمد زایی، راهکارهای ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا مدیران شعب نسبت به ارائه راهکارها و فعالیت های اقتصادی مورد نظر خود در شهرستان را مطرح نمودند و پس از بررسی های لازم، مقرر گردید مقدمات اولیه پس از تأیید نهایی توسط اداره کل به مرحله اجرا گذاشته شود.
سپس مهندس فرزانه نسبت به پیشنهادات ارائه شده، راهکارهای لازم را درجهت موفقیت، پشتکار و جدّیت در اجرای عملی کردن این گونه پروژه ها مطرح نمودند.

IMG_6350 IMG_6358 IMG_6376

Print Friendly, PDF & Email