دیدار از بازنشسته بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر،مدیر کل بنیاد مسکن استان با حضور خود……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، در دهه حساب ۱۰۰ امام (ره) مدیر کل بنیاد مسکن استان با حضور خود در منزل همکار باز نشسته احمد احمدی منفرد دیدار نمودند و از نزدیک مسائل مورد نیاز ایشان را مورد بررسی قرار دادند. در این دیدار معاونین پشتیبانی و مسکن شهری ایشان را همراهی نمودند.

Print Friendly, PDF & Email