دیدار با شهردار گناوه

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشستی با حضور مهندس حسن زاده……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشستی با حضور مهندس حسن زاده- شهردار گناوه، مهندس محمدی- مدیرکل مسکن حوزه معاونت مسکن شهری بنیاد مسکن کشور و دیگر مسئولین بنیاد مسکن استان، جهت سرمایه گذاری بخش مسکن در شهرداری برگزار گردید.
در این نشست ضمن بررسی ظرفیت های شهرستان گناوه در حوزه سرمایه گذاری بخش مسکن، ادرای و تجاری بحث و تبادل نظر گردید و بنیاد مسکن مبنی بر مطالعه لازم جهت سرمایه گذاری در ایجاد ابنیه های مورد نیاز شهری با عنایت به  املاک در اختیار، آمادگی خود را اعلام نمود. همچنین شهردار با توجه به ظرفیت و توان اجرایی مناسب بنیاد مسکن، آمادگی و همکاری خود را در این زمینه اعلام کرد.
photo_2016-12-18_11-53-02

Print Friendly, PDF & Email