آخرین خبرها

دیدار فرماندارتنگستان با مدیرکل بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، دهدشتی – فرماندار شهرستان تنگستان با……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، دهدشتی – فرماندار شهرستان تنگستان با مدیر کل بنیاد مسکن استان دیدار نمودند. در این نشست به موضوع اعتبار پروژه های شهرستان و تخصیص به موقع آن و اجرای پروژه های بنیاد مسکن در سطح شهرستان بحث و تبادل نظر گردید.

Print Friendly, PDF & Email