دیدار مدیر کل آبفا استان با سرپرست بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، مهندس یاکیده- مدیر آبفا استان جهت……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، مهندس یاکیده- مدیر آبفا استان جهت پیگیری مسائل اداری سازمان متبوع خود با حیدری- سرپرست بنیاد مسکن استان دیدار نمودند.

در این دیدار حیدری، آمادگی بنیاد مسکن را درانجام برنامه های اجرایی و همچنین پرداخت تسهیلات طرح ویژه بهسازی در شهرها و روستاهای واجد شرایط به متقاضیان سازمان مذکور اعلام نمود.

IMG_0685

Print Friendly, PDF & Email