رسیدگی به ۶۹ پرونده تغییر کاربری در طرح های هادی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر جلسه گروه کارشناسی فنی جهت بررسی و تصویب……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر جلسه گروه کارشناسی فنی جهت بررسی و تصویب پیشنهادات تغییر کاربری، اصلاح محدوده، حریم در طرح هادی و تعیین محدوده روستاهای ۴ شهرستان (دشتستان، تنگستان، گناوه و دیلم) مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه به ۶۹ پرونده رسیدگی شد.
دشتستان ۱۷ پرونده، تنگستان ۳۲، دیلم ۹ و گناوه ۱۱ پرونده که تعداد۵۰ پرونده با تغییرات مورد نیاز موافقت و تعداد ۱۹ فقره توسط کمیته مخالفت گردید.

IMG_6829

Print Friendly, PDF & Email