سرپرست بنیاد مسکن شهرستان بوشهر منصوب شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ با حکم مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر ، سرپرست بنیاد مسکن شهرستان بوشهر منصوب شد.

حمید حیدری بریدی با صدور حکمی جعفر جشان را به سمت سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بوشهر منصوب کرد.وی ۹ سال سابقه معاونت بنیاد مسکن شهرستان تنگستان را در کارنامه خود دارد.

Print Friendly, PDF & Email