سرپرست روابط عمومی بنیاد مسکن بوشهر بعنوان عضو کمیته ارزیابی عملکرد روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان انتخاب شد

به گزارش “روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر”؛ از سوی اداره کل روابط عمومی استانداری بوشهر عبدالکریم شیخی شتان – سرپرست روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر بعنوان عضو کمیته ۶ نفره ارزیابی عملکرد روابط عمومی دستگاه های اجرایی این استان انتخاب شد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر در نخستین نشست کمیته ارزیابی عملکرد شورای هماهنگی روابط عمومی استان بوشهر گفت: در راستای اجرای مصوبات کمیته ارزیابی عملکرد شورای هماهنگی روابط عمومی استان بوشهر، شاخص‌های ارزیابی عملکرد روابط عمومی دستگاه‌های استان بوشهر تدوین می شود.
اسماعیل کاظمی با تاکید بر ضرورت مشخص شدن شاخص های ارزیابی روابط عمومی اظهار داشت: هدف از این نشست هم اندیشی و همفکری برای تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد روابط عمومی هاست.
وی بیان کرد: از آنجا که در شورای هماهنگی روابط عمومی استان در تلاش برای ایجاد ساز و کاری واحد در جهت انعکاس خدمات و عملکرد دولت هستیم، باید برای این مهم، شاخص های ارزیابی روابط عمومی را هم مشخص کنیم.
مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر اضافه کرد: ارتقا و هم افزایی در فعالیت های روابط عمومی، هدف ما در ارزیابی عملکرد روابط عمومی هاست و در این زمینه از نظرات و پیشنهادات تمام مدیران روابط عمومی و کارشناسان این بخش استفاده خواهیم کرد.
کاظمی با تاکید بر تعیین شاخص های عمومی برای ارزیابی عملکرد روابط عمومی ادارات استان افزود: کمیته ارزیابی عملکرد، یکی از کمیته های مهم شورای هماهنگی روابط عمومی است و بر اساس پیشنهاد اعضا این کمیته از هفته آینده ارزیابی میدانی از ظرفیت و فعالیت های روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان با هماهنگی و مدیریت اداره کل روابط عمومی استانداری آغاز خواهد شد.

 

 

عکاس: سید خلف هاشمی

Print Friendly, PDF & Email