طرح هادی روستای لمبدان بوشهر به بهره برداری رسید

برای اجرا و بهره برداری از ۲۵ طرح هادی روستایی و دو زمین چمن مصنوعی ورزشی ۳۸ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال هزینه شده است……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر به مناسبت گرامیداشت هفته دولت درآیینی، طرح هادی روستای لمبدان بالایی شهرستان دیر با حضور فرماندار و مسئولین محلی به بهره برداری ر سید .
مهندس صداقت- مدیر بنیاد مسکن شهرستان دیر دراین آیین گفت: برای اجرای این پروژه عمران روستایی ۶۷۰۰ مترمربع بهسازی معابر، با اعتبار دومیلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال هزینه شده است.
مهندس صداقت افزود: همچنین عملیات اجرایی هفت زمین چمن مصنوعی در روستاهای بالای ۵۰۰ نفر جمعیت از طرح های امید شهرستان دیر آغاز شده است و در روستای لمبدان بالایی، این زمین به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع و با اعتبار ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در آینده نزدیک اجرایی می شود. و در سال جاری چهارمیلیارد و ششصد میلیون ریال اعتبار برای اجرای طرح های بوستان روستایی در دیر در نظرگرفته شده است.
وی یادآورشد: سال گذشته برای اجرا و بهره برداری از ۲۵ طرح هادی روستایی و دو زمین چمن مصنوعی ورزشی ۳۸ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال هزینه شده است. به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید امروزه بیشتر شهرها و روستاهای شهرستان دیر از امکانات و شاخص های توسعه برخوردار هستند.
اعتماد- فرماندارشهرستان دیر در حاشیه این مراسم گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید امروزه بیشتر شهرها و روستاهای شهرستان دیر از امکانات و شاخص های توسعه برخوردار هستند. وی اظهار داشت: درسال جاری برای بیشتر روستاهای شهرستان طرح بوستان روستایی در نظر گرفته شده است و ۱۱ زمین چمن مینی فوتبال در روستا و شهر در طول سال اجرایی خواهد شد.

2107

 

Print Friendly, PDF & Email