قدردانی از مدیرکل بنیاد مسکن استان بدلیل اجرای پروژه های بزرگ عمرانی، شهری و روستایی

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ از تلاشها و پیگیری های مدیرکل بنیاد مسکن استان جهت اجرای پروژه های بزرگ عمرانی، شهری و روستایی قدردانی شد.

رئیس شورا و دهیار روستای بندر عامری با حضور در دفتر مدیرکل بنیاد مسکن استان با اهدای لوح تقدیری از زحمات وی در عمران و آبادانی روستاها و شهرها قدردانی کردند.

در بخشی از این لوح تقدیر خطاب به حمید حیدری بریدی، مدیرکل بنیاد مسکن استان آمده است: از عنایات و توجه جنابعالی به امر توسعه استان و اجرای پروژه های بزرگ عمرانی، شهری و روستایی جهت فراهم نمودن رضایت شهروندان در که نهایت رضایت خداوند سبحان را به همراه داشته است تقدیر و تشکر می نماییم.

Print Friendly, PDF & Email