مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر: اجرای پروژه‌های ماندگار در روستاهای استان بوشهر افزایش می‌یابد

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به اینکه اجرای طرح‌های هادی، سیما ومنظر روستاهای استان را تغییر داده است، گفت: پروژه های ماندگاری در روستاها اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ علیرضا مقدم در نشست کمیته تصویب طرح بازنگری روستاهای خیاری و انبارک از توابع شهرستان تنگستان اظهار داشت: بنیاد مسکن برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در روستاها نیازمند منابع اعتباری قابل توجهی است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر افزود: این اعتبارات موردنیاز از طریق فروش زمین‌ها در همان روستا هزینه می‌شود.

وی گفت: اجرای طرح‌های هادی سیما و منظر روستاهای استان بوشهر را تغییر داده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر یادآور شد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پروژه‌های ماندگار و بیشتری در روستاهای استان بوشهر اجرا خواهیم کرد.

Print Friendly, PDF & Email