مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر منصوب گردید

مهندس تابش- ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، طی حکمی……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، آقای مهندس تابش- ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، با صدور حکمی آقای حمید حیدری بریدی را بعنوان مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر منصوب کرد.

IMG_7464

Print Friendly, PDF & Email