مشخصات آزمون نظارت روستایی منتشر شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ مشخصات آزمون ورود به حرفه نظارت بر ساخت و سازهای روستایی سال ۱۴۰۰ استان بوشهر جهت آن دسته از متقاضیانی که قبلا ثبت نام کرده بودند منتشر شد.

 

 

Print Friendly, PDF & Email