معابرِ ۱۱ روستای شهرستان دیر بهسازی و آسفالت شد

به گزارش “اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر”؛ همزمان با پنجمین روز از گرامیداشت هفته دولت ۱۱ پروژه بنیاد مسکن شهرستان دیر به بهره برداری رسید.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان دیر در این آئین گفت: ۱۱ پروژه شامل ۶ پروژه بهسازی معابر روستایی و پنج پروژه آسفالت معابر از محل قیر رایگان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

آرمان جلایی افزود: این پروژه ها در ۱۱ روستا با ۳۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار مورد بهره برداری قرار گرفت.

Print Friendly, PDF & Email