معاون امور عمرانی استاندار بوشهر: همکاری دستگاه‌های اجرایی بوشهر در طرح جهش تولید مسکن ضروری است

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: همکاری دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر در طرح جهش تولید مسکن ضروری است.

محمد هادی رستمیان در نشست شورای تأمین مسکن استان بوشهر با اشاره به ظرفیت استان بوشهر در ساخت مسکن اظهار کرد: برای تعیین تکلیف وضعیت اراضی مطروحه در مراجع ذیربط برای تغییر کاربری و الحاق به محدوده توسط کمیسیون ماده ۵، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز در استان مطابق ماده ۸ قانون جهش تولید مسکن، نسبت به تأمین اراضی این طرح اقدام شود.

وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته خاطر نشان کرد: با توجه به ظرفیت بالایی که در استان وجود دارد می‌توانیم اهداف مور نظر در تولید مسکن دنبال کنیم.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر تاکید کرد: همکاری و مشارکت دستگاه‌های اجرایی برای تسریع اجرا طرح جهش تولید مسکن در شهرها و روستاهای استان ضروری است.

توسعه نیازمند نگاه هوشمندانه

وی با اشاره به اینکه بخشی از سهمیه به دستگاه‌ها اختصاص می‌یابد تصریح کرد: مسکن در اقتصاد تأثیر بسزایی دارد و صنعت‌های مختلفی را رونق می‌دهد، اعتماد فردی و اجتماعی را تقویت می‌کند، لذا اگر طراحی ساخت و ساز به درستی صورت بگیرد از تورم جلوگیری می‌شود و موتور محرکه توسعه خواهد بود.

رستمیان افزود: فقط سخت کوشی عامل موفقیت نیست بلکه گاهی هوشمندی اولویت دارد و ما در مسکن باید نگاه هوشمندانه داشته باشیم و از روش‌های بهتر استفاده کنیم و با دادن زمین و تهاتر به عنوان آورده، هزینه ساخت را کاهش دهیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر تأمین مسکن را به‌عنوان برنامه محوری دولت و دغدغه اصلی تیم مدیریتی استان دانست و تصریح کرد: بر همین اساس تفسیر بخشنامه‌ها و عدم همکاری در تأمین زمین‌های مورد نیاز پذیرفتنی نیست.

تعیین تکلیف وضعیت اراضی

وی بیان کرد: برای تعیین تکلیف وضعیت اراضی مطروحه در مراجع ذیربط برای تغییر کاربری و الحاق به محدوده توسط کمیسیون ماده ۵، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز در استان مطابق ماده ۸ قانون جهش تولید مسکن، نسبت به تأمین اراضی این طرح اقدام شود.

رستمیان با تاکید بر همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی برای تسریع اجرا طرح جهش تولید مسکن در شهرها و روستاهای استان گفت: بر حسب دستور وزیر راه و شهرسازی همکاری دستگاه‌های اجرایی برای اجرا این طرح در نقاطی که در تأمین زمین کمبود است ضروری است.

Print Friendly, PDF & Email