مقام دومی مدیر بنیاد مسکن شهرستان تنگستان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر: از سوی سایت دلیران تنگستان در یک نظر سنجی از کاربران…….

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر: از سوی سایت دلیران تنگستان در یک نظر سنجی از کاربران بعمل آمد مبنی بر اینکه پرکارترین مسئول یا مدیری که می شناسید و از نحوه برخورد، کار و اخلاق وی راضی هستید را نام ببرید . خروجی این نظر سنجی انتخاب مهندس احمدی منفرد مدیر بنیاد مسکن شهرستان تنگستان بعنوان کسب رتبه دوم اعلام گردید.
با توجه به جمع بندی نظرات، ایشان در مدت مسئولیت خود در بنیاد مسکن شهرستان تنگستان تمام تلاش خود را جهت رفع مشکل همشهریان در شهر و روستا بکار برده است. وی هر چند در زندگی خود دارای مشکلاتی می باشد ولی هرگز خدمت به مردم را فدای مشکلات شخصی نکرده است.
او همچنین رابطه خوبی با رسانه ها و مردم دارد و یکی از بارزترین شاخصه های او جواب دادن به مشکلات مردم به صورت حضوری و تلفنی می باشد.

مهندس احمدمنفرد

Print Friendly, PDF & Email