مقاوم سازی ۴۵ درصد واحدهای مسکونی روستایی استان بوشهر

مهندس سهرابی گفت: تاکنون ۱۰۶۰ واحد مسکونی به خانواده های دومعلول واگذار شده است……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، در حاشیه بازدید مهندس سهرابی- مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور به خبرگزاری ایرنا گفت: احداث واحدهای مسکونی برای خانواده های دارای ۲ معلول براساس تفاهم نامه میان سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت که تاکنون ۳ هزار و ۶۰۰ خانواده روستایی دارای ۲ معلول در کشور شناسایی شده است و براساس برنامه ریزی انجام شده تلاش می شود تا سال آینده هیچ خانواده دارای ۲ معلول روستایی در کشور بدون مسکن و یا بد مسکن نباشد، و در حال حاضر از ۲هزار واحد مسکونی در دست ساخت برای خانواده های دارای ۲معلول در کشور، تاکنون یک هزار و ۶۰ واحد مسکونی تحویل این خانواده ها شده است.
وی بیان کرد: دراستان بوشهر علاوه بر ٩٢ خانواده دارای ۲ معلول که همگی عملیات ساخت خانه های آنها انجام شده است و ٢۵٨ خانوار دیگر نیز از این تسهیلات وام مسکن روستایی استفاده می کنند.

مهندس سهرابی با اشاره به حادثه خیزبودن کشور و وقوع زلزله های متعدد در سالهای مختلف گفت: با اجرای طرح مقاوم سازی مسکن روستایی از سال ۸۴ تاکنون شمار واحدهای مسکونی روستایی مقاوم از ۷ به ۴۰ درصد افزایش یافته است.
مهندس سهرابی افزود: بر اساس طرح مقاوم سازی مسکن روستایی سالانه باید ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور مقاوم سازی شود که از سال ۸۴ تاکنون یک میلیون و۷۵۰هزار واحد انعقاد قرارداد و یک میلیون و ۵۷۵ هزار واحد مقاوم سازی شده است.
وی اظهار کرد: در زمان حاضر مقاوم سازی ۲۰۰هزار واحد مسکونی روستایی در دست اجراست و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی نیز در سطح کشور بازسازی شده است. در حالی که با اجرای طرح بهسازی مسکن روستایی از سال ۷۴ تا ۸۴ تنها ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور بهسازی شده بود.
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن اظهار داشت: در استان بوشهرحدود ٧۵ هزار واحد مسکن روستایی وجود دارد که از این شمار ٢٩ هزار واحد در قالب طرح ویژه بهسازی و چهار هزار واحد در جریان بازسازی واحدهای آسیب دیده در سوانح بازسازی شده اند که سرجمع حدود ٣۴ هزار واحد مسکونی مقاوم شده است. و بر این اساس ۴۵ درصد واحدهای مسکونی روستایی استان بوشهر مقاوم سازی شده اند درحالیکه میانگین واحدهای مقاوم کل کشور حدود ۴٠ درصد است.
مهندس سهرابی افزود: دردولت تدبیر و امید ۲۷۰هزار واحد مسکن روستایی مقاوم سازی، ۷۰ هزار واحد نیز بازسازی و در حدود ١۴٠ هزار واحد روستایی نیز در دست اجرا است. با توجه به روان سازی امور برای دریافت تسهیلات بانکی و تامین اعتبارلازم برای مقاوم سازی از طریق شورای پول و اعتبار تلاش می شود تا افق ۱۴۰۵همه واحدهای مسکونی روستایی مقاوم سازی شود. و در زمان حاضر براساس سرشماری سال ۹۵ از ۵ میلیون و۳۷۰هزار واحد مسکونی روستایی موجود در کشور ۳ میلیون واحد مسکونی معادل ۶۰ درصد فرسوده وغیرمقاوم هستند.
ایشان بیان کرد: براساس برنامه ریزی ها تا افق ۱۴۰۵ با ادامه روند مقاوم سازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تعداد واحدهای مقاوم سازی شده باید به ۷۰ درصد برسد.

Print Friendly, PDF & Email