ملاقات های سه شنبه

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، طبق سه شنبه های هر هفته دیدار……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، طبق سه شنبه های هر هفته دیدار مراجعه کنندگان با مدیرکل بنیاد مسکن استان از قشرهای مختلف با درخواست های متفاوت انجام گرفت.
در این دیدارها، به مسائل و مشکلات تعدادی از مراجعه کنندگان در خصوص، واگذاری زمین روستایی- واگذاری واحد مسکونی در پروژه عالیشهر- طرح هادی- مجوز آب و برق-  درخواست تغییر کاربری اراضی در کمیسیون مربوطه- درخواست تخفیف نرخ زمین روستایی، همچنین رسیدگی به مشکلات پروژه ۳۲ واحدی دیلم، تعیین پیمانکار ۳۲ واحدی روستای تنوب سیدی دیلم و درخواست رئیس سازمان نظام کاردانی استان جهت معرفی اسامی ناظرین نظام فنی روستایی بنیاد به سازمان مربوطه مطرح شد. در پایان راهکارهای لازم با توجه به موضوعات مطرح شده توسط مدیرکل و معاونین حوزه های مختلف ارائه گردید.

Print Friendly, PDF & Email